Kursy dofinansowywane ze środków UE - Context Zagraniczne Kursy Językowe Metodyczne Erasmus

Przejdź do treści

Menu główne:

Kursy dofinansowywane ze środków UE

 
Częstochowa - Kursy dofinansowywane ze środków UE
Kurs 2x120 lekcji dla osób pracujących powyżej 25 roku życia (również umowa zlecenie / o dzieło / agencyjna).
Wkład  własny tylko 486zł.
Angielski (A1 do B2) oraz niemiecki (A1 do A2).  Skontaktuj się z nami jeśli należysz do JEDNEJ z grup:
- masz ukończone 50 lat
- jesteś kobietą
- osobą o niskich kwalifikacjach
- mieszkasz na terenach wiejskich
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności
Zajęcia w Częstochowie.

Projekt pt. Kompetencje ICT i znajomości języków obcych dla mieszkańców ŚląskaNumer projektu: RPSL.11.04.03-24-02G7/15 realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs.
Koordynatorem projektu w zakresie szkoleń z języka angielskiego i niemieckiego dla miasta Częstochowy jest Context Language Solutions Ltd. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Szajnowicza-Iwanowa 59.
Właścicielem strony jest:
Context Language Solutions Ltd.
5 The Mall, London, W5 2PJ
Wielka Brytania, Numer firmy 9720723
© 2017
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego