Wysokość dofinansowania Erasmus+ 2019 - Context Zagraniczne Kursy Językowe Metodyczne Erasmus

Przejdź do treści
Pierwszym i najważniejszym pytaniem przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej to pytanie o koszty całego przedsięwzięcia.
Czyli ile otrzymamy dofinansowania i jak możemy je wykorzystać.
Poniższe przykłady dotyczą kursów 2-tygodniowych odbywających się w Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie.
Stawki obowiązują dla wniosków złożonych w 2019 roku..
Irlandia:
2 tygodnie
Koszty kursu: €700
Koszty utrzymania: €1,638
Koszty transportu: €275
Administracja: €350
SUMA: €2,963
Wielka Brytania:
2 tygodnie
Koszty kursu: €700
Koszty utrzymania: €1,638
Koszty transportu: €275
Administracja: €350
SUMA: €2,963
Malta:
2 tygodnie
Koszty kursu: €700
Koszty utrzymania: €1,456
Koszty transportu: €275
Administracja: €350
SUMA: €2,781
Wielka Brytania:
1 tydzień
Koszty kursu: €350
Koszty utrzymania: €819
Koszty transportu: €275
Administracja: €350
SUMA: €1,794
Malta:
1 tydzień
Koszty kursu: €350
Koszty utrzymania: €728
Koszty transportu: €275
Administracja: €350
SUMA: €1,703
Irlandia:
1 tydzień
Koszty kursu: €350
Koszty utrzymania: €819
Koszty transportu: €275
Administracja: €350
SUMA: €1,794
Uwaga! W przypadku kursów odbywających się na Malcie w niektórych przypadkach koszty transportu będą zwięszkone do kwoty €360. Wynika to z faktu przekroczenia odległości 1999km dla mieszkańców Polski północnej. Dystans liczony jest za pomocą kalkulatora odległości dostępnym TUTAJ. Jako miejscowość docelową proszę podać St. Julians.
Jak zapewne Państwo zwrócili uwagę kursy są jednak droższe niż €700. Nie znaczy to jednak, że do wyjazdu trzeba dopłacać.

Weźmy jako przykład 2 tygodniowy kurs w Wielkiej Brytanii. Oto fundusze którymi mogą Państwo dysponować
1. €700 na pokrycie kosztów kursu
2. €1,638 ryczałt na koszty utrzymania (jest to kwota przyznawana według stawki dziennej, nie trzeba dokumentować wydatków na ten cel)
3. €275 ryczałt na przejazd
4. €350 koszty administracji na jednego uczestnika
Pierwsze 3 pozycje są do dyspozycji uczestnika. Pozycja numer 4 jest to kwota dla szkoły na administrowanie mobilnością.
W sumie daje nam to: €2613 do pokrycia opłaty za kurs, zakwaterowania i wyżywienia. Z kwoty tej musimy też zakupić bilet lotniczy.
Proszę pamiętać, że są to kwoty ryczałtowe. Jeśli więc koszt biletu lotniczego będzie mniejszy niż €275 pozostają nam wolne środki.
Najlepiej będzie to widać na przykładzie. Jako przykład podaliśmy kurs Bell Cambridge, który jest jednym z najlepszych i tym samym najdroższych.
2-tygodniowy kurs:
Koszt kursu z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem i wycieczką do Londynu: €2,200
Czyli pozostaje nam €413 z dofinansowania (tą kwotą musimy pokryć koszty dojazdu na miejsce kursu).
Jak wspomnieliśmy wcześniej jest to najdroższy kurs w ofercie więc jest to wariant najbardziej wykorzystujący przyznane dofinansowanie.
Właścicielem strony jest:
Context Language Solutions Ltd.
5 The Mall, London, W5 2PJ
Wielka Brytania, Numer firmy 9720723
© 2017
Wróć do spisu treści