Kursy Business English w Anglii i na Malcie - Context Zagraniczne Kursy Językowe Metodyczne Erasmus

Przejdź do treści
Business Solutions
We make global communication possible.
W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz kursów oraz warsztatów począwszy od komponentów językowych po specjalistyczne szkolenia mające na celu nie tylko rozwijanie umiejętności językowych ale również zdolności negocjacji (również z naciskiem na kulturę biznesu danego regionu), zarządzanie zespołami międzynarodowymi, prezentacje, prowadzenie korespondencji, negocjacje oraz inne umiejętności niezbędne w pracy w środowisku międzynarodowym. W każdym przypadku analizujemy dokładnie indywidualne potrzeby klienta i dostosowujemy szkolenie do założonych wymagań. Miejsce odbywania się zajęć ustalane jest z klientem. W większości przypadków jest to Wielka Brytania lub Malta jednak istnieje możliwość zrealizowania szkolenia w Polsce we wskazanym terminie i miejscu. Dostarczamy usługi dla korporacji, organizacji rządowych i politycznych, instytucji edukacyjnych oraz stowarzyszeń non-profit.
Szkolenia przez nas oferowane podzielone są przejrzyście na 4 kategorie, które prezentuje poniższa piramida.
1 - Szkolenia językowe - przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić wyłącznie zdolności językowe
2 - Komunikacja zawodowa - bazująca na modelu 1 doskonali zdolności negocjacji, prezentacji, prowadzenia spotkań, prowadzenia rozmów itp.
3 - Wielokulturowość - samoświadomość, elastyczność myślenia oraz zachowania, wrażliwość kulturowa, stanowczość
4 - Współpraca międzynarodowa - budowanie dobrych stosunków, wpływanie na innych, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów, analizowanie opinii.

Szkolenia 4 stopnia polecamy dla kadry kierowniczej znającej biegle język angielski.SPRAWNA KOMUNIKACJA TO
SPOTKANIA ZAKOŃCZONE SUKCESEM


.

<
>
Wróć do spisu treści